ZOUTvsZOET

Eeuwen heeft de Nederlander gestreden tegen het wassende water. De kilometer lange Afsluitdijk was dé oplossing. Niets kon de dijk breken. Behalve de mens.

Genre
Documentaire
Productie

Moondocs

Regie

Hans den Hartog

Producent

Carolijn Borgdorff

Producer

Marlijn Koers

Eeuwen heeft de Nederlander gestreden tegen het wassende water. De kilometer lange Afsluitdijk was dé oplossing. Niets kon de dijk breken. Behalve de mens.

Met het aanbreken van de ste eeuw ontstond er een omslag in ons bewustzijn. De verantwoordelijkheid tegenover de planeet en die van toekomstige generaties begon zwaarder te wegen. We kregen het gevoel de verbinding met onze omgeving en de natuur kwijtgeraakt te zijn. De trotse Afsluitdijk werd het symbool van een ecologisch drama: het IJsselmeer werd een dode bak water.

Na het jarenlange vechten tegen de zee gebeurt het onbespreekbare: er komt een gat in de Afsluitdijk. een verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. een grootschalig en uniek project waar de ogen van de internationale gemeenschap op gericht zijn. Het land dat streed tegen de zee beweegt nu mee.

De verbinding tussen zout en zoet is symbolisch voor de transitie van het ingrijpen in de natuur naar het inzetten van de kracht van de natuur. Door een vierkilometer lange slingerende waterweg brengen we de vis weer thuis en staan we aan de wieg van een wisseling in gedachten. Biodiversiteit vóór robuuste veiligheid. Glimmend in het maanlicht aanschouwt de vis ons streven. Meebewegend op het teken van de tijd in de stroom van zout naar zoet.