Productie

Kleurrijk Oud - Moondocs

Kleurrijk Oud

Met de dialoogreeks Kleurrijk Oud schetsen we een toekomstbeeld van de cultuurspecifieke zorg. In de dialoogreeks gaan migrantenouderen, familieleden en verzorgers met elkaar in gesprek na het zien van korte portretten. Door het verhaal van een ander te horen, ontstaat er verbinding en voelen mensen zich vrijer om in dialoogbijeenkomsten een eigen verhaal te delen.

Het doel van deze bijeenkomsten is ouderen, familieleden en verzorgers met elkaar in gesprek te laten gaan; om inzicht te krijgen in elkaars ervaringen en in wat goed gaat en wat beter kan.

Kleurrijk Oud biedt zo inzichten voor zorginstellingen en verzorgers met interesse of ervaring in de cultuurspecifieke zorg. De gespreksleider van de dialoogbijeenkomsten is Fatos Ipek.

Het project is een initiatief van producent Moondocs en Stichting Ander Beeld.


Ook interessant