Holwerd aan Zee

Vier jaar geleden kwamen vier mannen bij elkaar. De economische crisis had sporen nagelaten in Holwerd en maakte de krimp pijnlijk zichtbaar. Nagenoeg de hele middenstand is verdwenen: vier slagers, zes bakkers, twee groenteboeren, drie melkboeren.

Genre
Documentaire
Première
2019
Lengte
50 minuten
Productie

Moondocs

Coproductie

HUMAN

Regie

Kees Vlaanderen

Montage

Daan Wijdeveld

Camera

Wiro Felix, Adri Schrover & Wilko van Oosterhout

Geluid

Mark Wessner, Kees de Groot & Rik Meier

Research

Eva de Breed

Geluidsnabewerking

Jaim Sahuleka

Kleurcorrectie

Rachel Stone

Online

Bram van Dam

Productieleiding

Charlotte Pas

Uitvoerend producent

Anneke Uitendaal

Producent

Carolijn Borgdorff

Eindredacteur HUMAN

Bert Janssens

Vier jaar geleden kwamen vier mannen bij elkaar. De economische crisis had sporen nagelaten in Holwerd en maakte de krimp pijnlijk zichtbaar. Nagenoeg de hele middenstand is verdwenen: vier slagers, zes bakkers, twee groenteboeren, drie melkboeren.

In de Foarstrjitte waar voorname rentenierswoningen staan en voorheen veel winkels waren, staan panden leeg, vervallen, met kapotte ramen en gebroken dakgoten. Als er nu niet iets gebeurde, realiseerden de mannen zich, dan was dat misschien wel het einde van hun dorp.

Tegen de verdrukking in, bedenken ze het megalomane plan om de dijk door te breken en het oude terpdorp weer aan zee te leggen. Met een doorvaarbare verbinding van de Waddenzee met het Friese achterland. Om zo de stroom toeristen, die Holwerd links laten liggen om naar Ameland te gaan, te verleiden in het terpdorp te blijven. “Het idee was ooit al eerder bedacht, maar een droom gebleven, nu is de tijd rijp.”

In de documentaire volgen we de vier in hun enthousiasme en vasthoudendheid om hun plan te realiseren. 2018 wordt een beslissend jaar. Gaat het lukken om alle betrokken partijen op een lijn te krijgen en financiering te vinden voor hun plan? Het zijn Marco Verbeek, de ‘dromer’ van de vier, die de plaatselijk supermarkt van zijn vader gaat overnemen; Hessel Hiddema, een aardappelboer die zijn pootaardappels over de hele wereld uitvent en de ‘visionair’ wordt genoemd; Theo Broersma, de ‘pragmaticus’, inspecteur van de voedsel- en warenautoriteit en Jan Zijlstra, de ‘verbinder’, die als beleidsambtenaar van de gemeente dicht bij het vuur zit en weet hoe het werkt.

De mannen gaan de boer op om het plan ook voor te leggen aan overheden en invloedrijke spelers als Staatsbosbeheer, het Waterschap en de Waddenvereniging. Ze weten niet waaraan ze begonnen zijn, maar de charme voor hun onbevangen ‘naïviteit’ opent deuren. Dit zijn geen gelikte professionals die om geld komen bedelen, dit zijn echte mensen.